vkadri.com http://vkadri.com ua http://krym.vkadri.com http://krym.vkadri.com ВКадрі.ком QCMS <![CDATA[НТС Севастополь: Журнал севастопольского ИнБЮМа признали на международном уровне]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-gurnal-sevastopolskoho-ynbyuma-pryznaly-na-megdunarodnom-urovne.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-gurnal-sevastopolskoho-ynbyuma-pryznaly-na-megdunarodnom-urovne.html Крим ]]> Thu, 13 Aug 2020 10:25:13 +0300 <![CDATA[Illarionov59: Автобусы на площади Захарова 2020]]> http://krym.vkadri.com/video/illarionov59-avtobusi-na-ploshchady-zakharova-2020.html http://krym.vkadri.com/video/illarionov59-avtobusi-na-ploshchady-zakharova-2020.html Крим ]]> Thu, 13 Aug 2020 07:23:18 +0300 <![CDATA[Illarionov59: 1996 Севэнерго готовится к отключениям]]> http://krym.vkadri.com/video/illarionov59-1996-sevenerho-hotovytsia-k-otklyuchenyiam.html http://krym.vkadri.com/video/illarionov59-1996-sevenerho-hotovytsia-k-otklyuchenyiam.html Крим ]]> Thu, 13 Aug 2020 07:23:18 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: В Крыму зафиксирована ещё одна смерть от коронавируса]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-v-krimu-zafyksyrovana-eshchyo-odna-smert-ot-koronavyrusa.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-v-krimu-zafyksyrovana-eshchyo-odna-smert-ot-koronavyrusa.html Крим ]]> Wed, 12 Aug 2020 23:43:09 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: В Крыму объявили обязательные сандни для аттракционов]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-v-krimu-obiavyly-obiazatelnie-sandny-dlia-attraktsyonov.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-v-krimu-obiavyly-obiazatelnie-sandny-dlia-attraktsyonov.html Крим ]]> Wed, 12 Aug 2020 23:43:07 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: В Крыму переизбыток не привитых бездомных животных]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-v-krimu-pereyzbitok-ne-pryvytikh-bezdomnikh-gyvotnikh.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-v-krimu-pereyzbitok-ne-pryvytikh-bezdomnikh-gyvotnikh.html Крим ]]> Wed, 12 Aug 2020 23:43:07 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: В Крыму стартовал сбор урожая яблок]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-v-krimu-startoval-sbor-urogaia-iablok.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-v-krimu-startoval-sbor-urogaia-iablok.html Крим ]]> Wed, 12 Aug 2020 23:43:06 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: Симферополю не хватает денег на уборку кладбищ]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-symferopolyu-ne-khvataet-deneh-na-uborku-kladbyshch.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-symferopolyu-ne-khvataet-deneh-na-uborku-kladbyshch.html Крим ]]> Wed, 12 Aug 2020 23:43:03 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: Соблюдают ли перевозчики необходимые нормы]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-soblyudayut-ly-perevozchyky-neobkhodymie-normi.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-soblyudayut-ly-perevozchyky-neobkhodymie-normi.html Крим ]]> Wed, 12 Aug 2020 23:43:01 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: Спасатели 3 дня тушили пожар в Бахчисарайском районе]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-spasately-3-dnia-tushyly-pogar-v-bakhchysaraiskom-raione.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-spasately-3-dnia-tushyly-pogar-v-bakhchysaraiskom-raione.html Крим ]]> Wed, 12 Aug 2020 23:43:00 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: Наши новости от 12.08.2020]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-nashy-novosty-ot-12-08-2020.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-nashy-novosty-ot-12-08-2020.html Крим ]]> Wed, 12 Aug 2020 23:42:58 +0300 <![CDATA[Александр Sandro Кирьяков: Тропа Голицына в Новом Свете. Крым. Лето 2020]]> http://krym.vkadri.com/video/aleksandr-sandro-kyriakov-tropa-holytsina-v-novom-svete-krim-leto-2020.html http://krym.vkadri.com/video/aleksandr-sandro-kyriakov-tropa-holytsina-v-novom-svete-krim-leto-2020.html Крим ]]> Wed, 12 Aug 2020 22:56:49 +0300 <![CDATA[НТС Севастополь: Новости Севастополя от «Севинформбюро». Выпуск от 12.08.2020 года (19:00)]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-novosty-sevastopolia-ot-sevynformbyuro-vipusk-ot-12-08-2020-hoda-19-00.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-novosty-sevastopolia-ot-sevynformbyuro-vipusk-ot-12-08-2020-hoda-19-00.html Крим ]]> Wed, 12 Aug 2020 21:07:35 +0300 <![CDATA[НТС Севастополь: Биоакустика в центре города не повлияет на экологию Севастополя]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-byoakustyka-v-tsentre-horoda-ne-povlyiaet-na-ekolohyyu-sevastopolia.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-byoakustyka-v-tsentre-horoda-ne-povlyiaet-na-ekolohyyu-sevastopolia.html Крим ]]> Wed, 12 Aug 2020 20:30:04 +0300 <![CDATA[НТС Севастополь: Минздрав РФ ответил западным критикам новой вакцины]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-mynzdrav-rf-otvetyl-zapadnim-krytykam-novoi-vaktsyni.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-mynzdrav-rf-otvetyl-zapadnim-krytykam-novoi-vaktsyni.html Крим ]]> Wed, 12 Aug 2020 20:30:03 +0300 <![CDATA[НТС Севастополь: В память о погибших на «Курске» открыли экспозицию в Балаклаве]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-pamiat-o-pohybshykh-na-kurske-otkrily-ekspozytsyyu-v-balaklave.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-pamiat-o-pohybshykh-na-kurske-otkrily-ekspozytsyyu-v-balaklave.html Крим ]]> Wed, 12 Aug 2020 20:30:03 +0300 <![CDATA[НТС Севастополь: Севастопольцы спустили на воду венок в память о погибших на «Курске» подводниках]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-sevastopoltsi-spustyly-na-vodu-venok-v-pamiat-o-pohybshykh-na-kurske-podvodnykakh.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-sevastopoltsi-spustyly-na-vodu-venok-v-pamiat-o-pohybshykh-na-kurske-podvodnykakh.html Крим ]]> Wed, 12 Aug 2020 20:30:03 +0300 <![CDATA[НТС Севастополь: «Хорошие новости» от 12 августа 2020 года]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-horoshye-novosty-ot-12-avhusta-2020-hoda.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-horoshye-novosty-ot-12-avhusta-2020-hoda.html Крим ]]> Wed, 12 Aug 2020 20:30:03 +0300 <![CDATA[НТС Севастополь: Севастопольцев ждёт грандиозное открытие Парка живой истории «Федюхины высоты»]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-sevastopoltsev-gdyot-hrandyoznoe-otkritye-parka-gyvoi-ystoryy-fedyukhyni-visoti.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-sevastopoltsev-gdyot-hrandyoznoe-otkritye-parka-gyvoi-ystoryy-fedyukhyni-visoti.html Крим ]]> Wed, 12 Aug 2020 20:30:03 +0300 <![CDATA[НТС Севастополь: В Севастополе займутся системами полива городских парков и скверов]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-sevastopole-zaimutsia-systemamy-polyva-horodskykh-parkov-y-skverov.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-sevastopole-zaimutsia-systemamy-polyva-horodskykh-parkov-y-skverov.html Крим ]]> Wed, 12 Aug 2020 20:30:03 +0300