vkadri.com http://vkadri.com ua http://krym.vkadri.com http://krym.vkadri.com ВКадрі.ком QCMS <![CDATA[Александр Sandro Кирьяков: SOS Меганом? Диалог активистов и главы администрации города Судак]]> http://krym.vkadri.com/video/aleksandr-sandro-kyriakov-sos-mehanom-dyaloh-aktyvystov-y-hlavi-admynystratsyy-horoda-sudak.html http://krym.vkadri.com/video/aleksandr-sandro-kyriakov-sos-mehanom-dyaloh-aktyvystov-y-hlavi-admynystratsyy-horoda-sudak.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 23:03:03 +0300 <![CDATA[South Front: Houthis Strike Largest Saudi Oil Field As UAE-backed And Saudi-backed Forces Clash For Aden]]> http://krym.vkadri.com/video/south-front-houthis-strike-largest-saudi-oil-field-as-uae-backed-and-saudi-backed-forces-clash-for-aden.html http://krym.vkadri.com/video/south-front-houthis-strike-largest-saudi-oil-field-as-uae-backed-and-saudi-backed-forces-clash-for-aden.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 22:43:02 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: Сотрудники ГИБДД отслеживают нелегальных перевозчиков]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-sotrudnyky-hybdd-otslegyvayut-nelehalnikh-perevozchykov-2979480.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-sotrudnyky-hybdd-otslegyvayut-nelehalnikh-perevozchykov-2979480.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 21:56:02 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: Через 3 года в Крыму исчезнут очереди в детсады]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-cherez-3-hoda-v-krimu-yscheznut-ocheredy-v-detsadi-2979479.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-cherez-3-hoda-v-krimu-yscheznut-ocheredy-v-detsadi-2979479.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 21:56:02 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: Новые правила ввоза фруктов, овощей и цветов на территорию РФ]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-novie-pravyla-vvoza-fruktov-ovoshchei-y-tsvetov-na-terrytoryyu-rf.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-novie-pravyla-vvoza-fruktov-ovoshchei-y-tsvetov-na-terrytoryyu-rf.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 21:25:03 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: Новый детский сад открыли в Симферополе]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-novii-detskyi-sad-otkrily-v-symferopole.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-novii-detskyi-sad-otkrily-v-symferopole.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 21:25:03 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: В Аэропорту Симферополя может появиться автовокзал]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-v-aeroportu-symferopolia-moget-poiavytsia-avtovokzal.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-v-aeroportu-symferopolia-moget-poiavytsia-avtovokzal.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 21:25:03 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: На границе задержали наркомана с дозой]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-na-hranytse-zadergaly-narkomana-s-dozoi.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-na-hranytse-zadergaly-narkomana-s-dozoi.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 21:25:03 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: Сотрудники ГИБДД отслеживают нелегальных перевозчиков]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-sotrudnyky-hybdd-otslegyvayut-nelehalnikh-perevozchykov.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-sotrudnyky-hybdd-otslegyvayut-nelehalnikh-perevozchykov.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 21:25:02 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: Столице не хватает мусорных контейнеров]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-stolytse-ne-khvataet-musornikh-konteinerov.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-stolytse-ne-khvataet-musornikh-konteinerov.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 21:25:02 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: Наши новости от 20.08.19]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-nashy-novosty-ot-20-08-19.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-nashy-novosty-ot-20-08-19.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 21:25:02 +0300 <![CDATA[ТРК ИТВ: Через 3 года в Крыму исчезнут очереди в детсады]]> http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-cherez-3-hoda-v-krimu-yscheznut-ocheredy-v-detsadi.html http://krym.vkadri.com/video/trk-ytv-cherez-3-hoda-v-krimu-yscheznut-ocheredy-v-detsadi.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 21:25:02 +0300 <![CDATA[Аргументы недели Крым: Дело Виктории Кривцун]]> http://krym.vkadri.com/video/arhumenti-nedely-krim-delo-vyktoryy-kryvtsun.html http://krym.vkadri.com/video/arhumenti-nedely-krim-delo-vyktoryy-kryvtsun.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 21:12:05 +0300 <![CDATA[НТС Севастополь: Выпуск «Севинформбюро» от 20 августа 2019 года (19:00)]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-vipusk-sevynformbyuro-ot-20-avhusta-2019-hoda-19-00.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-vipusk-sevynformbyuro-ot-20-avhusta-2019-hoda-19-00.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 20:38:01 +0300 <![CDATA[НТС Севастополь: Отношения Грузии и России увольнение не спасет]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-otnoshenyia-hruzyy-y-rossyy-uvolnenye-ne-spaset.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-otnoshenyia-hruzyy-y-rossyy-uvolnenye-ne-spaset.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 20:38:01 +0300 <![CDATA[НТС Севастополь: В Заксобрании Севастополя отчитались за пять лет деятельности]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-zaksobranyy-sevastopolia-otchytalys-za-piat-let-deiatelnosty.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-zaksobranyy-sevastopolia-otchytalys-za-piat-let-deiatelnosty.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 20:07:02 +0300 <![CDATA[НТС Севастополь: Две ветви власти Севастополя работают как никогда слаженно]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-dve-vetvy-vlasty-sevastopolia-rabotayut-kak-nykohda-slagenno.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-dve-vetvy-vlasty-sevastopolia-rabotayut-kak-nykohda-slagenno.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 20:07:01 +0300 <![CDATA[НТС Севастополь: Обновлённый сквер открыли на Кажанова]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-obnovlyonnii-skver-otkrily-na-kaganova.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-obnovlyonnii-skver-otkrily-na-kaganova.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 20:07:01 +0300 <![CDATA[НТС Севастополь: Беспилотник без границ: Россия показала новую модель]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-bespylotnyk-bez-hranyts-rossyia-pokazala-novuyu-model.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-bespylotnyk-bez-hranyts-rossyia-pokazala-novuyu-model.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 19:36:02 +0300 <![CDATA[НТС Севастополь: Вековой юбилей отметила 41-я бригада ракетных катеров ЧФ]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-vekovoi-yubylei-otmetyla-41-ia-bryhada-raketnikh-katerov-chf.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-vekovoi-yubylei-otmetyla-41-ia-bryhada-raketnikh-katerov-chf.html Крим ]]> Tue, 20 Aug 2019 19:36:02 +0300