vkadri.com http://vkadri.com ua http://krym.vkadri.com http://krym.vkadri.com ВКадрі.ком QCMS <![CDATA[Алексей Рогожин: Крещенские купания в Судаке (19 января 2019)]]> http://krym.vkadri.com/video/aleksei-rohogyn-kreshchenskye-kupanyia-v-sudake-19-ianvaria-2019.html http://krym.vkadri.com/video/aleksei-rohogyn-kreshchenskye-kupanyia-v-sudake-19-ianvaria-2019.html Крим ]]> Sun, 20 Jan 2019 08:00:27 +0200 <![CDATA[QHA media: Emel Dergisi Kırım Tatarları için ne anlam ifade ediyor?]]> http://krym.vkadri.com/video/qha-media-emel-dergisi-krm-tatarlar-iin-ne-anlam-ifade-ediyor.html http://krym.vkadri.com/video/qha-media-emel-dergisi-krm-tatarlar-iin-ne-anlam-ifade-ediyor.html Крим ]]> Sun, 20 Jan 2019 03:31:05 +0200 <![CDATA[QHA media: Ankara'da Emel dergisi toplantısı gerçekleşti]]> http://krym.vkadri.com/video/qha-media-ankarada-emel-dergisi-toplants-gerekleti.html http://krym.vkadri.com/video/qha-media-ankarada-emel-dergisi-toplants-gerekleti.html Крим ]]> Sun, 20 Jan 2019 00:26:02 +0200 <![CDATA[Александр Sandro Кирьяков: Крещение Господне. Крестный ход и купание в море. Город Судак 2019 год]]> http://krym.vkadri.com/video/aleksandr-sandro-kyriakov-kreshchenye-hospodne-krestnii-khod-y-kupanye-v-more-horod-sudak-2019-hod.html http://krym.vkadri.com/video/aleksandr-sandro-kyriakov-kreshchenye-hospodne-krestnii-khod-y-kupanye-v-more-horod-sudak-2019-hod.html Крим ]]> Sat, 19 Jan 2019 22:18:03 +0200 <![CDATA[Александр Sandro Кирьяков: Отец Марк. Крещение Господне]]> http://krym.vkadri.com/video/aleksandr-sandro-kyriakov-otets-mark-kreshchenye-hospodne.html http://krym.vkadri.com/video/aleksandr-sandro-kyriakov-otets-mark-kreshchenye-hospodne.html Крим ]]> Sat, 19 Jan 2019 21:47:04 +0200 <![CDATA[Севинформбюро Севастополь: «Без комментариев». В Севастополе освятили воды Чернореченского водохранилища]]> http://krym.vkadri.com/video/sevynformbyuro-sevastopol-bez-kommentaryev-v-sevastopole-osviatyly-vodi-chernorechenskoho-vodokhranylyshcha.html http://krym.vkadri.com/video/sevynformbyuro-sevastopol-bez-kommentaryev-v-sevastopole-osviatyly-vodi-chernorechenskoho-vodokhranylyshcha.html Крим ]]> Sat, 19 Jan 2019 21:32:01 +0200 <![CDATA[Севинформбюро Севастополь: Выпуск «Севинформбюро» от 19 января 2019 года]]> http://krym.vkadri.com/video/sevynformbyuro-sevastopol-vipusk-sevynformbyuro-ot-19-ianvaria-2019-hoda.html http://krym.vkadri.com/video/sevynformbyuro-sevastopol-vipusk-sevynformbyuro-ot-19-ianvaria-2019-hoda.html Крим ]]> Sat, 19 Jan 2019 21:32:01 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: Депутат Госдумы Дмитрий Белик поздравил севастопольцев с праздником Крещения]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-deputat-hosdumi-dmytryi-belyk-pozdravyl-sevastopoltsev-s-prazdnykom-kreshchenyia.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-deputat-hosdumi-dmytryi-belyk-pozdravyl-sevastopoltsev-s-prazdnykom-kreshchenyia.html Крим ]]> Sat, 19 Jan 2019 20:49:02 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: Ансамбль «Жаворонушки» поздравил Севастопольский дом-интернат праздниками]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-ansambl-gavoronushky-pozdravyl-sevastopolskyi-dom-ynternat-prazdnykamy.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-ansambl-gavoronushky-pozdravyl-sevastopolskyi-dom-ynternat-prazdnykamy.html Крим ]]> Sat, 19 Jan 2019 20:49:02 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія Бриз МО України: "Флот за тиждень" від 20.01.2019 р.]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-flot-za-tygden-vid-20-01-2019-r.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-flot-za-tygden-vid-20-01-2019-r.html Крим ]]> Sat, 19 Jan 2019 19:19:09 +0200 <![CDATA[Телерадіостудія Бриз МО України: "На Варті" від 19.01.2019 р.]]> http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-na-varti-vid-19-01-2019-r.html http://krym.vkadri.com/video/teleradiostudiia-bryz-mo-ukrainy-na-varti-vid-19-01-2019-r.html Крим ]]> Sat, 19 Jan 2019 19:19:08 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: В Севастополе освятили воды Чернореченского водохранилища]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-sevastopole-osviatyly-vodi-chernorechenskoho-vodokhranylyshcha.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-sevastopole-osviatyly-vodi-chernorechenskoho-vodokhranylyshcha.html Крим ]]> Sat, 19 Jan 2019 17:12:10 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: В Севастополе прошёл городской чемпионат и первенство по ушу таолу]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-sevastopole-proshyol-horodskoi-chempyonat-y-pervenstvo-po-ushu-taolu.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-sevastopole-proshyol-horodskoi-chempyonat-y-pervenstvo-po-ushu-taolu.html Крим ]]> Sat, 19 Jan 2019 15:39:10 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: В Севастополе в местах проживания крымских татар построили свыше 8 километров дорог]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-sevastopole-v-mestakh-progyvanyia-krimskykh-tatar-postroyly-svishe-8-kylometrov-doroh.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-sevastopole-v-mestakh-progyvanyia-krimskykh-tatar-postroyly-svishe-8-kylometrov-doroh.html Крим ]]> Sat, 19 Jan 2019 15:08:08 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: Тысячи севастопольцев в честь праздника Крещения совершили обряд омовения в Херсонесе]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-tisiachy-sevastopoltsev-v-chest-prazdnyka-kreshchenyia-sovershyly-obriad-omovenyia-v-hersonese.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-tisiachy-sevastopoltsev-v-chest-prazdnyka-kreshchenyia-sovershyly-obriad-omovenyia-v-hersonese.html Крим ]]> Sat, 19 Jan 2019 15:08:08 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: В Севастополе прошёл региональный этап Всероссийского конкурса краеведческих работ]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-sevastopole-proshyol-rehyonalnii-etap-vserossyiskoho-konkursa-kraevedcheskykh-rabot.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-sevastopole-proshyol-rehyonalnii-etap-vserossyiskoho-konkursa-kraevedcheskykh-rabot.html Крим ]]> Sat, 19 Jan 2019 14:37:02 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: В Севастополе начинается массовый ремонт внутридворовых дорог]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-sevastopole-nachynaetsia-massovii-remont-vnutrydvorovikh-doroh.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-v-sevastopole-nachynaetsia-massovii-remont-vnutrydvorovikh-doroh.html Крим ]]> Sat, 19 Jan 2019 14:37:01 +0200 <![CDATA[НТС Севастополь: Севастополе прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике]]> http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-sevastopole-proshel-rehyonalnii-etap-vserossyiskoi-olympyadi-shkolnykov-po-ekonomyke.html http://krym.vkadri.com/video/nts-sevastopol-sevastopole-proshel-rehyonalnii-etap-vserossyiskoi-olympyadi-shkolnykov-po-ekonomyke.html Крим ]]> Sat, 19 Jan 2019 14:37:01 +0200 <![CDATA[kerchnettv: Керчь: праздник Крещения]]> http://krym.vkadri.com/video/kerchnettv-kerch-prazdnyk-kreshchenyia.html http://krym.vkadri.com/video/kerchnettv-kerch-prazdnyk-kreshchenyia.html Крим ]]> Sat, 19 Jan 2019 14:09:04 +0200 <![CDATA[Kerch.FM: В церкви в Аршинцево идет служба на Крещение]]> http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-v-tserkvy-v-arshyntsevo-ydet-slugba-na-kreshchenye.html http://krym.vkadri.com/video/kerch-fm-v-tserkvy-v-arshyntsevo-ydet-slugba-na-kreshchenye.html Крим ]]> Sat, 19 Jan 2019 13:08:03 +0200